Godziny nadliczbowe przedstawiciela handlowego – zadaniowy system czasu pracy.

Godziny nadliczbowe przedstawiciela handlowego – zadaniowy system czasu pracy: Istnieje grupa zawodów charakteryzujących się tym, że świadczenie pracy wymaga ciągłego ruchu, podróży samochodem oraz kontaktów z klientami w różnych miejscach i porach dnia. Z pewnością do zawodów takich zaliczyć możemy przedstawiciela handlowego lub niektóre osoby pracujące w branży budowlanej. Pracownicy Ci, z uwagi na charakter pracy, zatrudniani są najczęściej w

Odszkodowanie z OC za wypadek za granicą

Odszkodowanie z OC sprawcy (obcokrajowca) za szkodę komunikacyjną wyrządzoną za granicą. Likwidacja szkody z ubezpieczenia OC sprawcy, która powstała w wyniku kolizji lub wypadku mającego miejsce za granicą staje się problemem co raz większej liczby Polaków. Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych czasach wszyscy jesteśmy o wiele bardziej mobilni, niż kiedykolwiek wcześniej. Samochodem za granicę wyjeżdżamy w interesach lub do

Uciekanie przed egzekucją – odpowiedzialność karna z art. 300 kk

Uciekanie przed egzekucją – udaremnianie egzekucji – odpowiedzialność karna z art. 300 kodeksu karnego Według statystyk, skuteczność egzekucji komorniczych kształtuje się obecnie na poziomie 16%. Przyczyn tak dramatycznego stanu rzeczy jest wiele i można by pisać o nich elaboraty. Bez wątpienia jednak istotny wpływ na wynik egzekucji mają cztery elementy (wyliczenie chronologiczne): postawa wierzyciela, długość procesu, działania komornika i zachowanie

Oszustwo w obrocie gospodarczym – odpowiedzialność karna za brak zapłaty

Oszustwo gospodarcze – odpowiedzialność karna dłużnika za brak zapłaty faktury: Na studiach prawniczych oraz w literaturze cywilistycznej często powtarzane jest stwierdzenie, że za długi nie należy posyłać do więzienia. U podłoża tego postulatu leży przekonanie, że niesumienny dłużnik powinien odpowiadać przed wierzycielem całym swoim majątkiem, a nie osobą. Wierzyciel może zatem poszukiwać zaspokojenia ze wszystkich rzeczy i praw, które należą do

Dobra osobiste firmy i osób prawnych

Naruszenie dóbr osobistych firmy lub spółki – ochrona i roszczenia: Zastanawiając się, czym są dobra osobiste, intuicyjnie przychodzi nam na myśl człowiek oraz sfera jego odczuć psychicznych i fizycznych. Taki kierunek myślenia jest prawidłowy, ponieważ zgodnie z definicją zawartą w art. 23 Kodeksu cywilnego, ochronie podlegają właśnie „dobra osobiste człowieka”. Wbrew jednak temu intuicyjnemu myśleniu, dobra osobiste przysługują również osobom prawnym, a także ułomnym

Odpowiedzialność wspólników za długi spółki jawnej

Odpowiedzialność wspólników za długi spółki jawnej: Niniejszy wpis rozpocząć należy od krótkiego wyjaśnienia. Otóż przepisy regulujące odpowiedzialność wspólników spółki jawnej stosuje się odpowiednio do wszystkich spółek osobowych. Omówione poniżej zasady dotyczą zatem w podobnym stopniu spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Jeżeli więc w dalszej części artykułu będziemy posługiwali się sformułowaniem „spółka jawna”, to oznaczać będzie ono również wszystkie wymienione wyżej spółki. Przyjmijmy

Faktura VAT w EURO (walucie obcej) – jak dochodzić zapłaty

Faktura VAT w EURO (walucie obcej) – jak dochodzić zapłaty Przedsiębiorcy zajmujący się handlem lub świadczeniem usług transgranicznych często w rozliczeniach zobowiązani są do wystawiania faktur VAT w walutach obcych. W naszej praktyce z problemem tym spotykamy się najczęściej przy współpracy z firmami transportowymi, które rozliczają się w EURO, nawet wtedy, gdy zarówno przewoźnik, jak i spedytor mają swoje siedziby

Przedawnienie faktury VAT – czy coś takiego istnieje?

Przedawnienie faktury VAT – czy coś takiego istnieje? Po publikacji artykułu dotyczącego przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży okazało się, że temat przedawnienia interesuje Państwa bardziej niż przypuszczaliśmy, a na dodatek budzi liczne kontrowersje. Pośród zapytań, które otrzymała nasza Kancelaria prawna, jedno powtarzało się z największą częstotliwością, a mianowicie: przedawnienie faktury VAT. Mając na uwadze wyrażane przez Państwa zainteresowanie oraz obiegowe opinie wiążące

Odszkodowanie za wadliwą naprawę samochodu

Odszkodowanie za wadliwą naprawę samochodu Konstrukcja współczesnych samochodów staje się co raz bardziej skomplikowana. Często oddając samochód do naprawy nie znamy rzeczywistej przyczyny usterki  i musimy po prostu zaufać diagnozie postawionej przez mechanika. Zazwyczaj naprawa przebiega w ten sposób, że to warsztat samochodowy kupuje część zamienną, a następnie przeprowadza jej montaż. Jeżeli później okaże się, że zamontowana część nie działa prawidłowo, sprawa

Zapisy o karze umownej w umowach o roboty budowlane – jak nie należy ich formułować.

Zapisy o karze umownej w umowach o roboty budowlane – jak nie należy ich formułować: Temat kar umownych, to temat rzeka. Na pozór wydaje się, że zamieszczenie w umowie zapisu o karze umownej jest proste i nie rodzi problemów. W praktyce jednak kłopoty powstają wtedy, gdy zapis taki przyjdzie zrealizować. Przedstawienie wszystkich błędów z jakimi spotkaliśmy przy okazji sporów o kary umowne