Zapisy o karze umownej w umowach o roboty budowlane – jak nie należy ich formułować.

Zapisy o karze umownej w umowach o roboty budowlane – jak nie należy ich formułować: Temat kar umownych, to temat rzeka. Na pozór wydaje się, że zamieszczenie w umowie zapisu o karze umownej jest proste i nie rodzi problemów. W praktyce jednak kłopoty powstają wtedy, gdy zapis taki przyjdzie zrealizować. Przedstawienie wszystkich błędów z jakimi spotkaliśmy przy okazji sporów o kary umowne

Moc wsteczna oświadczenia o potrąceniu.

Potrącenie w praktyce. Moc wsteczna oświadczenia o potrąceniu. Potrącenie wierzytelności ma w założeniu upraszczać sposób rozliczeń. Dokonywanie wzajemnego potrącenia jest popularne zwłaszcza w wypadku realizacji większych kontraktów gospodarczych. Szczególnie często z potrącenia korzystają firmy budowlane potrącające wierzytelności powstające przy okazji wykonywania robót. Najczęściej sytuacja wygląda w ten sposób, że Wykonawcy przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za oddanie części robót, a Inwestorowi lub Generalnemu Wykonawcy