Odszkodowanie z OC za wypadek za granicą

Odszkodowanie z OC sprawcy (obcokrajowca) za szkodę komunikacyjną wyrządzoną za granicą. Likwidacja szkody z ubezpieczenia OC sprawcy, która powstała w wyniku kolizji lub wypadku mającego miejsce za granicą staje się problemem co raz większej liczby Polaków. Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych czasach wszyscy jesteśmy o wiele bardziej mobilni, niż kiedykolwiek wcześniej. Samochodem za granicę wyjeżdżamy w interesach lub do

Dobra osobiste firmy i osób prawnych

Naruszenie dóbr osobistych firmy lub spółki – ochrona i roszczenia: Zastanawiając się, czym są dobra osobiste, intuicyjnie przychodzi nam na myśl człowiek oraz sfera jego odczuć psychicznych i fizycznych. Taki kierunek myślenia jest prawidłowy, ponieważ zgodnie z definicją zawartą w art. 23 Kodeksu cywilnego, ochronie podlegają właśnie „dobra osobiste człowieka”. Wbrew jednak temu intuicyjnemu myśleniu, dobra osobiste przysługują również osobom prawnym, a także ułomnym

Faktura VAT w EURO (walucie obcej) – jak dochodzić zapłaty

Faktura VAT w EURO (walucie obcej) – jak dochodzić zapłaty Przedsiębiorcy zajmujący się handlem lub świadczeniem usług transgranicznych często w rozliczeniach zobowiązani są do wystawiania faktur VAT w walutach obcych. W naszej praktyce z problemem tym spotykamy się najczęściej przy współpracy z firmami transportowymi, które rozliczają się w EURO, nawet wtedy, gdy zarówno przewoźnik, jak i spedytor mają swoje siedziby

Przedawnienie faktury VAT – czy coś takiego istnieje?

Przedawnienie faktury VAT – czy coś takiego istnieje? Po publikacji artykułu dotyczącego przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży okazało się, że temat przedawnienia interesuje Państwa bardziej niż przypuszczaliśmy, a na dodatek budzi liczne kontrowersje. Pośród zapytań, które otrzymała nasza Kancelaria prawna, jedno powtarzało się z największą częstotliwością, a mianowicie: przedawnienie faktury VAT. Mając na uwadze wyrażane przez Państwa zainteresowanie oraz obiegowe opinie wiążące

Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej: W relacjach przedsiębiorca-konsument, zapłata ceny za zakupiony towar następuje przeważnie z chwilą jego wydania kupującemu. Nieco inaczej jest jednak w obrocie profesjonalnym tj. pomiędzy przedsiębiorcami, gdzie z wydaniem towaru często nie łączy się jednoczesna zapłata ceny. Kupującemu przedsiębiorcy wraz z towarem wydawana jest bowiem faktura VAT określająca termin płatności. Nierzadko w takich sytuacjach sprzedawca stara się

Odszkodowanie za wadliwą naprawę samochodu

Odszkodowanie za wadliwą naprawę samochodu Konstrukcja współczesnych samochodów staje się co raz bardziej skomplikowana. Często oddając samochód do naprawy nie znamy rzeczywistej przyczyny usterki  i musimy po prostu zaufać diagnozie postawionej przez mechanika. Zazwyczaj naprawa przebiega w ten sposób, że to warsztat samochodowy kupuje część zamienną, a następnie przeprowadza jej montaż. Jeżeli później okaże się, że zamontowana część nie działa prawidłowo, sprawa

Moc wsteczna oświadczenia o potrąceniu.

Potrącenie w praktyce. Moc wsteczna oświadczenia o potrąceniu. Potrącenie wierzytelności ma w założeniu upraszczać sposób rozliczeń. Dokonywanie wzajemnego potrącenia jest popularne zwłaszcza w wypadku realizacji większych kontraktów gospodarczych. Szczególnie często z potrącenia korzystają firmy budowlane potrącające wierzytelności powstające przy okazji wykonywania robót. Najczęściej sytuacja wygląda w ten sposób, że Wykonawcy przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za oddanie części robót, a Inwestorowi lub Generalnemu Wykonawcy

Przedawnienie roszczenia o zapłatę ceny z umowy sprzedaży.

Przedawnienie roszczenia o zapłatę ceny z umowy sprzedaży: Większość przedsiębiorców oraz osób fizycznych posiada ogólną wiedzę na temat terminów przedawnienia roszczeń. Osoby fizyczne odwiedzające kancelarię zazwyczaj podają 10 letni termin przedawnienia, natomiast przedsiębiorcy mówią o terminie 3 letnim. Nieco inaczej wygląda jednak kwestia znajomości szczególnych, krótszych terminów przedawnienia przewidzianych przez Kodeks cywilny. Chodzi tutaj np. o dwuletni termin przedawnienia roszczeń

Czy kupujący zawsze musi płacić podatek VAT?

Czy kupujący zawsze musi płacić podatek VAT? Najprostsza odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: owszem ale tylko wtedy, gdy kwota podatku VAT została w tej cenie uwzględniona. W wyroku z dnia 17 września 2014 r. (sygn. I CSK 550/13) Sąd Najwyższy orzekł: „Zgodnie z art. 353[1] KC – w ramach przyznanej stronom przez prawo autonomii, od woli stron umowy zależy określenie ceny,