Firmy Budowlane

Firmy Budowlane:


Z branżą budowlaną współpracujemy stale co najmniej od 2010 r. Reprezentujemy przede wszystkim podwykonawców w sporach z inwestorami oraz generalnymi wykonawcami. Znaczna część inicjowanych przez nas procesów sądowych dotyczy solidarnej odpowiedzialności inwestora (lub GW) za zapłatę wynagrodzenia pozostałym uczestnikom procesu budowlanego. Doradzamy również w kwestiach związanych z realizacją przedsięwzięć budowlanych. Częstokroć w imieniu Klientów dochodzimy roszczeń o zwrot bezprawnie zatrzymanych kaucji gwarancyjnych i tzw. gwarancji dobrego wykonania umowy. Nierzadko reprezentujemy firmy budowlane w sprawach dotyczących bezzasadnie nałożonych kar umownych i dokonanych w związku z nimi potrąceń.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu poznaliśmy problemy, z jakimi borykają się podwykonawcy. Znamy też sposoby działania generalnych wykonawców i inwestorów. Nie jest nam obca taktyka polegającą na zwlekaniu z dokonaniem odbioru końcowego, nakładaniem bezzasadnych kar i dokonywaniu ich potrącenia z zaległym wynagrodzeniem. Ze wszystkimi tymi problemami zmierzyliśmy się na salach sądowych. Wiemy zatem, że branża budowlana należy do trudnych, a odzyskanie należnych pieniędzy wymaga dużej skrupulatności w analizie sytuacji oraz indywidualnego podejścia do każdej sprawy.

Od 2010 r. pomogliśmy w odzyskaniu dla naszych Klientów łącznej kwoty ok. 5 milionów złotych. Możemy zatem stwierdzić, że posiadamy wiedzę i doświadczenie procesowe pozwalające reprezentować firmy budowlane z zachowaniem wymogów najwyższego profesjonalizmu.

W toku naszej działalności reprezentowaliśmy firmy budowlane z branży elektrycznej, wentylacyjnej, malarskiej, tynkarskiej i betoniarskiej. Na swoim koncie mamy wiele procesów o zapłatę wynagrodzenia przeciwko generalnym wykonawcom i inwestorom, w tym przeciwko deweloperom oraz podmiotom z sektora publicznego.

Prowadzimy także sprawy obejmujące roboty budowlane realizowane zgodnie ze procedurami FIDIC (najcześciej czerwony i zółty).