Firmy Transportowe

Firmy Transportowe:


Do grona naszych Klientów należą firmy transportowe działające na rynku transportu krajowego i międzynarodowego. Świadczymy usługi prawne z zakresu ustawy prawo przewozowe oraz konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).

Rzecz jasna, najczęściej prowadzimy sprawy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi transportowe. W większości tych spraw mierzymy się z nałożonymi na przewoźników karami umownymi oraz rozmaitymi potrąceniami. Dzięki tym doświadczeniom poznaliśmy charakterystykę branży oraz bolączki firm transportowych. Rozumiemy ich problemy oraz wiążące się z nimi emocje. Praktyka w tej materii pozwoliła nam na wypracowanie optymalnych metod dochodzenia roszczeń, które nieustannie staramy się doskonalić.

Niejako na drugiej stronie szali prowadzonych przez nas spraw, znajdują się spory pracownicze, w szczególności zaś dotyczące czasu pracy kierowców, rozliczania delegacji i nadgodzin.