Kancelaria

O Nas:

Kancelaria radcy prawnego Przemysława Bugaja specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego sensu largo  (prawo umów, zobowiązania, prawo rzeczowe, prawo konkurencji, prawo konsumenckie, prawo autorskie, prawo rodzinne, ustawy okołokodeksowe).

Radca prawny Przemysław Bugaj ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, broniąc w Katedrze Prawa Cywilnego UJ pracę magisterską pt Odpowiedzialność in solidum, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. B. Gawlika. W trakcie odbywania aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w  Krakowie, mec. Przemysław Bugaj zdobywał cenne doświadczenie pracując w kancelarii zajmującej się szeroko pojętym prawem gospodarczym. Do zakresu jego obowiązków należało m.in. uczestnictwo w obsłudze prawnej jednej z międzynarodowych sieci sklepów wielkopowierzchniowych, współpraca przy świadczeniu pomocy prawnej dla ogólnopolskiego operatora pocztowego, a także dla jednego z liderów na rynku ubezpieczeń na życie. Wszystkie z wyżej wymienionych podmiotów mec. Przemysław Bugaj reprezentował przed sądami powszechnymi na terenie całej Polski, jako ich pełnomocnik procesowy.

W trakcie swej pracy zawodowej mec. Przemysław Bugaj pracował również w instytucjach administracji samorządowej, gdzie miał okazję poznania od wewnątrz mechanizmów działania administracji publicznej. Do jego obowiązków należało m.in. wypełnianie funkcji autorewizyjnych organu administracji, co pozwoliło na zdobycie cennego doświadczenia w zakresie przesłanek i motywów, jakimi kierują się organy administracyjne przy wydawaniu decyzji w I instancji, a także poznanie najczęstszych błędów popełnianych na etapie postępowania wyjaśniającego oraz przy subsumpcji norm prawa materialnego i ich wykładni.

Zdobyte doświadczenie pozwala Kancelarii na świadczenie usług w zakresie reprezentowania klientów biznesowych i prywatnych w sporach powstałych na tle prawa gospodarczego i cywilnego, w tym przede wszystkim umów nazwanych (roboty budowlane, agencyjna, zlecenia, o dzieło i pozostałe) oraz nienazwanych, sprawach o odszkodowania, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (naruszenie dóbr osobistych, szkody na osobie powstałe w wyniku wypadków drogowych, w miejscu świadczenia pracy i innych), a także z zakresu prawa rzeczowego (spory o własność nieruchomości), prawa gospodarczego, spadkowego, rodzinnego i prawa pracy oraz w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.

Ponadto doświadczenie zdobyte przy obsłudze klienta korporacyjnego pozwala zapewnić najwyższą jakość obsługi prawnej przy redagowaniu i opiniowaniu wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, w tym umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, jak również udzielić fachowego wsparcia w negocjacjach zmierzających do pozasądowego zakończenia sporów prawnych.

Kancelaria radcy prawnego swoją siedzibą ma na terenie Miasta Krakowa. Prowadzimy jednak obsługę prawną klientów z terenu całej Polski, w tym zapewniamy zastępstwo procesowe na obszarze właściwości wszystkich sądów powszechnych i administracyjnych. Ponadto udzielamy również pomocy prawnej podmiotom zagranicznym. Prowadzimy obsługę w języku angielskim i niemieckim.