Klienci indywidualni

Usługi Prawne dla Klientów Indywidualnych

W jakich sprawach pomaga radca prawny:

Radca prawny może być Twoim pełnomocnikiem procesowym we wszystkich sprawach sądowych związanych z prawem cywilnym, prawem rodzinnym, prawem pracy, prawem budowlanym, a także prawem administracyjnym i prawem karnym. Ponadto radcowie prawni zajmują się również sporządzaniem wzorów dokumentów, pisaniem umów oraz udzielaniem doraźnych porad prawnych. Radca prawny może reprezentować Cię w sądzie, a także przed wszystkimi urzędami. Radcowie prawni działają zatem w tych samych sprawach, co adwokaci.

Czym radca prawny różni się od adwokata:

Jedynie kolorem togi i przynależnością do samorządu zawodowego radców prawnych. Z praktycznego punktu widzenia rozróżnienie na radców prawnych i adwokatów ma obecnie jedynie charakter historyczny. Dawniej adwokaci nie mogli świadczyć usług na rzecz przedsiębiorstw państwowych ponieważ taką możliwość zastrzeżono wyłącznie dla radców prawnych. Radcowie prawni zaś nie mogli reprezentować Klientów w sprawach karnych. Obecnie wszystkie te ograniczenia zostały zniesione, a jedynie z uwagi na tradycję oraz przyzwyczajenie do własnej grupy zawodowej pozostawiono dwa samorządy zawodowe tj. radców prawnych i adwokatów.

W jakich sprawach pomaga nasza Kancelaria:

Najczęściej reprezentujemy Klientów w sprawach cywilnych, rodzinnych  i pracowniczych, takich jak:

  1. sprawy rozwodowe
  2. sprawy pracownicze
  3. sprawy spadkowe
  4. alimenty
  5. spory dotyczące nieruchomości
  6. odszkodowania i zadośćuczynienia związane z wypadkami komunikacyjnymi, błędami medycznymi, wypadkami przy pracy oraz naruszeniem dóbr osobistych
  7. ubezpieczenia społeczne

Szczegółowy opis spraw, w których pomagamy naszym Klientom znajduje się w menu po lewej stronie.

Jakimi sprawami się nie zajmujemy:

Nie zajmujemy się obronami w sprawach karnych. W postępowaniach karnych działamy wyłącznie, jako pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych.

Ile to kosztuje:

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem. Na jego wysokość wpływ ma przede wszystkim nakład koniecznej do wykonania pracy (np. ilość pism procesowych, które trzeba napisać). Wysokość należnego wynagrodzenia ustalana jest wspólnie z Klientem z góry, tak by wiedział on od razu, z jakimi kosztami musi się liczyć. Zapłata wynagrodzenia wedle wyboru Klienta może zostać rozłożona na części np. co pismo lub co rozprawę. Przeciętny  koszt porady prawnej waha się w przedziale 100-150 zł i zależy od ilości czasu koniecznego do poświęcenia na analizę dokumentów Klienta. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości – zadzwoń. Odpowiemy na wszystkie pytania, a potem podejmiesz decyzję.