Obsługa prawna firm

Usługi Prawne dla Firm (Przedsiębiorców)

Historycznie wykonywanie zawodu Radcy prawnego polegało na świadczeniu pomocy prawnej dla przedsiębiorstw. Był nawet taki okres, kiedy usługi prawne na rzecz przedsiębiorstw państwowych świadczyć mogli jedynie radcowie prawni. Zawód Radcy prawnego jest zatem nieodłącznie związany z problemami prawnymi firm i profesjonalnym obrotem gospodarczym. W taki sposób zostaliśmy ukształtowani i na tych zagadnieniach znamy się najlepiej. Oczywiście prowadzimy również sprawy rodzinne, a ostatnimi czasy (z czego nie wszyscy są zadowoleni) zajmujemy się także sprawami karnymi. Nie zmienia to jednak istoty i korzeni naszego zawodu, który powstał po to, aby prowadzić sprawy prawne przedsiębiorców.

Jako Kancelaria wpisujemy się w istotę zawodu radcy prawnego. Specjalizujemy się w prawie cywilnym, a przede wszystkim w tej jego części, która reguluje umowy gospodarcze i zagadnienia odpowiedzialności kontraktowej. Zajmujemy się również prawem spółek handlowych, w tym ich rejestrowaniem, łączeniem oraz wewnętrznym zorganizowaniem pod względem formalno-prawnym.

Prawo Gospodarcze

Niekiedy mówi się, że Radca prawny zajmuje się prawem gospodarczym. Jest to jednak jedynie skrót myślowy. W Naszym Kraju nie ma bowiem ustawy, ani kodeksu o nazwie prawo gospodarcze. Podstawowym aktem prawnym, na którym pracuje Radca prawny jest Kodeks cywilny. To on, łącznie z kilkunastoma innymi ustawami reguluje bowiem najistotniejsze zagadnienia związane z prywatnym obrotem gospodarczym i jemu właśnie poświęcamy największą część naszej pracy zawodowej.

Procesy Gospodarcze

Jako profesjonalni pełnomocnicy najczęściej reprezentujemy klientów w procesach gospodarczych. Nazywamy je w ten sposób dlatego, iż sprawy pomiędzy przedsiębiorcami rozpatrywane są przez wydziały gospodarcze sądów rejonowych i okręgowych. Nadal jednak są to w istocie sprawy cywilne, których prowadzenie powierzono jedynie specjalnie wyodrębnionym w celu wydziałom sądów powszechnych.

Pozostałe usługi

Zajmujemy się także sporządzaniem, analizą oraz opiniowaniem umów i kontaktów handlowych. W zakresie naszej działalności mieszczą się również zagadnienia pracownicze oraz kwestie związane z obowiązkami firm wobec Skarbu Państwa i instytucji państwowych.

Jak działamy

Świadcząc usługi prawne na rzecz firm staramy się zawsze wykorzystywać naszą wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie praktyczne w celu optymalnej realizacji zamierzonych celów. Prowadząc obsługę prawną firm w pierwszej kolejności zadajemy sobie pytanie, jaki sposób postępowania pozwoli najszybciej osiągnąć oczekiwany rezultat przy minimalizacji kosztów. Wiemy bowiem doskonale, że w biznesie liczą się wyniki i czas. Podstawą naszego działania jest zatem rozumienie potrzeb Klienta oraz wychodzenie im naprzeciw.

Nie jest sztuką, aby przez wiele lat toczyć skomplikowany proces. Sztuką jest takie jego ukształtowanie, aby dostarczyć Sądowi materiału pozwalającego na szybkie wydanie rozstrzygnięcia w sprawie trudnej i na pierwszy rzut oka zawiłej. Trzeba uczciwie przyznać, że nie ma na to złotego sposobu ale do każdej sprawy należy podchodzimy indywidualnie, unikając jak ognia rutyny oraz schematycznego postępowania. Każda sprawa jest bowiem inna i każda wymaga odrębnego podejścia. Nasze doświadczenie i wiedzę wykorzystujemy więc do tego, aby swoją pracę wykonywać lepiej, efektywniej i skuteczniej.

Każdy Klient jest dla nas partnerem, któremu przedstawiamy rozwiązania oraz pomagamy w podjęciu świadomej decyzji. W relacjach z naszymi Klientami dbamy o dobrą komunikację, bieżące informowanie o prowadzonych sprawach oraz dostępność w sytuacjach nagłych i niespodziewanych.