Firmy Budowlane Kancelaria Prawna

Obsługa Prawna Firm Budowlanych

Prowadzimy sprawy prawne firm z branży budowlanej. Świadczymy usługi prawne dla podwykonawców oraz generalnych wykonawców inwestycji. Dochodzimy zapłaty wynagrodzeń oraz zwrotu kaucji zabezpieczających i gwarancyjnych. Sporządzamy również umowy o roboty budowlane, a także negocjujemy ich treść. Zajmujemy się również kontraktami FIDIC.

Podwykonawcy

Wiele prowadzonych przez nas spraw obejmuje roszczenia Podwykonaców przeciwko Generalnym Wykonawcom i Inwestorom o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z umowy o roboty budowlane.

Posiadamy doświadczenie w egzekwowaniu roszczeń o wynagrodzenie na zasadzie odpowiedzialności solidarnej uczestników procesu budowlanego, w tym także w sprawach z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Specjalizujemy sie również w dochodzeniu zwrotu zatrzymanych kaucji gwarancyjnych i zabezpieczających.

Ponieważ znamy problemy branży budowlanej świadomi jesteśmy również, że często zamiast umowy o roboty budowlane zawartej na piśmie kontrakty zawierane są w formie zleceń wysyłanych mailowo lub poprzez oświadczenia o przyjęciu ofery. Wiemy również, że w trakcie wykonywania umów nierzadko brakuje odpowiedniej dokumentacji w postaci protokołów z narad lub odpowiednich notatek. Wszystko to oczywiście komplikuje późniejsze odzyskiwanie należności ale posiadając odpowiednie doświadczenie możemy dla naszych Klientów uczynić wszystko, co pomoże w rozwiązaniu ich problemów.

Generalni Wykonawcy

Zajmując się sprawami obejmującymi roszczenia z umów o roboty budowlane posiadamy odpowiednie doświadczenie, które pozwala nam na zabezpieczenie interesów wszystkich stron procesu budowlanego.

Jak wiadomo, kluczową sprawą przy realizacji każdej inwestycji jest posiadanie odpowiednio sporządzonej umowy. Niestety w większości przypadków funkcjonujące w obrocie umowu o roboty budowlane, a zwłaszcza w systemie podwykonawstwa napisane są w sposób nieprawidłowy i rodzą rozliczne problemy. Częste są rownież przypadki, że strony nie zawierają w ogóle pisemnej umowy, lecz ograniczają się do złożenia i przyjęcia oferty. Przed każdym kłopotem można się jednak zabezpieczyć lecz najlepiej zrobić to zanim podejmie się już konkretne działania.