Procesy o wynagrodzenie

Procesy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane

Praktyka zdobyta przy reprezentowaniu firm budowlanych uczy nas, że uzyskanie wynagrodzenia za wykonane roboty nie zawsze przebiega w sposób bezproblemowy.

Zdarza się, że Zamawiający nie płaci bez konkretnej przyczyny np. ma inne wymagalne zobowiązania, które traktuje jako ważniejsze lub wychodzi z założenia, że wykonawca robót może po prostu zaczekać. Zdarzają się również przypadki, gdy zachowanie Zamawiającego ma bardziej złożony charakter. Najczęściej dzieje się tak wtedy, gdy umowa o roboty budowlane zawiera postanowienie, zgodnie z którym wystawienie faktury może nastąpić dopiero po podpisaniu końcowego protokołu odbioru. Niektórym Zamawiającym wydaje się wtedy, iż mogą bez uzasadnienia zwlekać z podpisaniem protokołu końcowego, a wykonawca robót nie będzie mógł niczego uczynić.

Wbrew pozorom, tego rodzaju działanie nie jest skuteczne, a Wykonawcy robót uzyskują w takich wypadkach nakazy zapłaty lub wyroki zasądzające świadczenie.

Rzecz jasna każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, jednak znajomość orzecznictwa pozwala na wyciągnięcie pewnych ogólnych prawidłowości.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw o zapłatę wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane. Znamy argumenty podnoszone przez Zamawiających oraz sposoby ich obrony.

Każdemu naszemu Klientowi proponujemy analizę sprawy po której przedstawimy nasze wnioski. Pozwoli to Klientowi na świadome podjęcie decyzji, co do zainicjowania postępowania sądowego. Następnie sporządzimy odpowiedni pozew wszczynający proces, w którym radcowie prawni Kancelarii będą Państwa reprezentować.