Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane

O tym, jak ważne jest sporządzenie prawidłowej umowy o roboty budowlane przekonujemy się najczęściej wtedy, gdy zaczynają się problemy. Dopóki bowiem realizacja inwestycji przebiega prawidłowo i zgodnie z terminem, a płatności dokonywane są regularnie, nikt nie zwraca szczególnej uwagi na zapisy umowne. Jeżeli jednak zaczynają się opóźnienia wykonawców albo podwykonawcy przestają otrzymywać wynagrodzenie, rozpoczyna się sięganie do zapisów umowy, które mogą okazać się niezwykle niekorzystne.

Niestety w obrocie prawnych wykorzystywane są wzorce umowne pozostawiające wiele do życzenia. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, podobnie jak wynikających z tego faktu problemów.

Kancelaria posiada doświadczenie w sporządzaniu umów o roboty budowlane, a także w ich analizowaniu oraz negocjowaniu poszczególnych warunków umownych.

Możemy napisać dla Państwa umowę dostosowaną do realiów konretnej inwestycji. Wiemy bowiem doskonale, że inne problemy powstają przy wykonywaniu instalacji elektrycznych w budynku, a inne przy montażu systemu klimatyzacji. Podobnie różne są prace polegające na wykonaniu elewacji budynku od prac wykończeniowych wewnątrz budynku.

Kancelaria dokonuje również analiz prawnych umów które przedstawiane są przez zamawiających. W opinii prawnej możemy wskazać Państwu wszelkie potencjalne zagrożenia oraz ryzyka.

Współpraca z firmami budowlanymi pozwoliła nam zdobyć cenne doświadczenie praktyczne oraz wiedzę na temat problemów powstających przy realizacji różnego rodzaju inwestycji. Dzięki temu, świadcząc usługi prawne nie opieramy się wyłącznie na teoretycznej znajomości przepisów, ale przede wszystkim na wiedzy, jak w rzeczywistości przebiega proces budowlany.

Wiemy zatem, o co należy zadbać, aby zabezpieczyć się na przyszłość oraz na co zwrócić uwagę, aby uniknąć roszczeń ze strony kontrahenta.

Znamy problemy towarzyszące sporządzaniu dokumentacji budowy, a także konsekwencje zaniedbań popełnionych na tym etapie.

Wiemy również, że często terminy przekazania frontu robót są przedłużane, a na terenie budowy brak jest koordynacji pomiędzy pracami różnych branż.

Zdobyte przez nas doświadczenie staramy zamienić w Państwa sukces. Przygotowujemy kompleksowe umowy o wykonanie robót budowlanych (także w systemie podwykonawstwa), jak również analizujemy treść dokumentów, które zostały Państwu przedstawione do podpisu.

Rzeczą oczywistą jest, iż najlepiej zabezpieczyć swoje interesy przedstawiając własny wzór umowy o roboty budowlane. W takich wypadkach doświadczona Kancelaria ma bowiem szerokie możliwości uchronienia Państwa przed rozmaitymi ryzykami związanymi z przebiegiem samej budowy, jak również dotyczącymi kontrahentów.

Często jednak wzór umowy narzucany jest przez drugą stronę. W takich wypadkach z całą pewnością konieczne jest poświęcenie uwagi na jego dogłębną analizę. Pozornie neutralne zapisy umowy mogą w przyszłości okazać się niezwykle niekorzystne, a co najgorsze, skutecznie uniemożliwić dochodzenie należnego wynagrodzenia. Możemy dla Państwa dokonać analizy prawnej każdej umowy o roboty budowlane, przedstawiając nasze wnioski w formie opinii prawnej, która wskaże wszelkie możliwe korzyści oraz ryzyka.