Firmy Handlowe

Firmy Handlowe:

Usługi świadczone przez Kancelarię dla firm handlowych dotyczą najczęściej kwestii dochodzenia roszczeń z umów sprzedaży, a także sporządzania i opiniowania tego rodzajów kontraktów.

Świadczymy usługi zarówno dla hurtowni oferujących swoje towary innym przedsiębiorcom, jak również dla firm, których Klientami są konsumenci.

W wypadku większych przedsiębiorców zajmujących się hurtowym oferowaniem produktów świadczenie usług prawnych polega najczęściej na bieżącym monitorowaniu oraz dochodzeniu roszczeń o zapłatę. Jak wynika bowiem z praktyki, w wypadku uchylania się kontrahenta od zapłaty faktury z odroczonym terminem płatności czas nie działa nigdy na korzyść sprzedawcy. Zwlekanie z dochodzeniem należności często prowadzi do sytuacji, gdy po wystąpieniu na drogę sądową i uzyskania wyroku zasądzającego egzekucja okazuje się bezskuteczna. Dobrym przykładem tej prawidłowości są hurtownie artykułów elektrycznych lub budowlanych z których praktycznia każda spotkała się z opisanym problemem.

Dla Klientów prowadzących hurtową dostawę i sprzedaż towarów opracowujemy również wszelkie umowy oraz formy zabezpieczenia ich roszczeń.

Klienci prowadzący sprzedaż dla konsumentów również mogą liczyć na naszą pomoc. Kancelaria posiada doświadczenie w pomocy prawnej dla stacjonarnych i internetowych sklepów detalicznych. Opracowujemy wszelkie regulaminy sprzedaży oraz świadczenia usług.

Jak wiadomo na rynku działa wiele organizacji, najczęściej stowarzyszeń, utrzymujących się wyłącznie z zaskarżania regulaminów sklepów internetowych do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kontrola wzorca umowy prowadzona przez ten sąd jest kontrolą abstrakcyjną, a zatem nie jest istotne, czy w rzeczywistości doszło do naruszenia praw jakiegokolwiek konsumenta. Przegranie sprawy o uznanie wzorca umowy za niedozwolony może być jednak kosztowne ponieważ niezależnie od kosztów postępowania przedsiębiorca ponosi również koszty opublikowania niedozwolonej klauzuli w rejestrze. W związku z tym najbezpieczniej jest zapobiegać i zadbać o posiadanie należytego regulaminu jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży.