Firmy Usługowe

Obsługa Prawna Usługodawców

Prowadzimy obsługę prawną firm z branży usługowej. Firmy te charakteryzują się tym, iż swoją działalność opierają na zawieraniu umów o dzieło lub umów zlecenia. Przedmiot takiej umowy może być dowolny albowiem jej zasady są uniwersalne i określa je Kodeks cywilny.

Z pewnością różne będą jednak wzorce należytego wykonania takiej umowy oraz ryzyka z nią związane. Ponieważ posiadamy doświadczenie we współpracy z firmami zajmującymi świadczeniem usług dla przemysłu, a także usługodawców z branży maszynowej i elektronicznej, nie są nam obce sprawy związane ze świadczeniem sciśle specjalistycznych usług, gdzie wymagane jest spełnienie wielu branżowych norm technicznych.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych związanych z wykonywaniem profesjonalnych usług przez podmioty gospodarcze dla innych firm np. firm zajmujących się obsługą serwisową urządzeń przemysłowych.

Opracowujemy również wzorce umów dla firm usługowych z branży przemysłowej, maszynowej, elektronicznej i budowlanej.

Kancelaria reprezentuje również klientów w przetargach publicznych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Z naszych usług korzystają także firmy świadczące usługi o charakterze powszechnym, których odbiorcami są osoby fizyczne (konsumenci).