Umowa o dzieło

Umowa o dzieło w działalności gospodarczej:

Niewątpliwie znaczna część firm z szeroko pojętej branży usługowej opiera swoją działalność na zawieraniu umów o dzieło.

Zgodnie z treścią art. 627 Kodeksu cywilnego, „przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego działa, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.”

Dziełem, może być każda działalność człowieka, której efektem jest osiągnięcie określonego rezultatu w sferze materialnej (np. naprawa samochodu, montaż okien) lub niematerialnej (np. stworzenie strony internetowej).

Wykonując oznaczone dzieło, przedsiębiorca musi zachować podwyższone standardy, co do jego jakości albowiem traktowany jest, jak profesjonalista. Ponadto, odpowiedzialność za wady dzieła zrównana została z odpowiedzialnością sprzedawcy. Zarówno sprzedawca, jak i wykonawca dzieła odpowiadają bowiem z tytułu rękojmi za jego wady fizyczne i prawne.

Co do zasady, wykonawca dzieła obowiązany jest do samodzielnego pozyskania wszelkich potrzebnych materiałów. W wypadku naprawy samochodu, mogą to być odpowiedniej jakości części zamienne, w wypadku natomiast montażu okien, zaopatrzenie w potrzebne do tego narzędzia oraz środki techniczne. Istotne jest jednak, że za jakość tych materiałów wykonawca dzieła ponosi odpowiedzialność. W sytuacji natomiast, gdy materiałów dostarcza zamawiający dzieło, wykonawca zobowiązany jest do zbadania ich jakości oraz poinformowania zamawiającego, gdy nie nadają się one do wykonania dzieła.

Firmy usługowe, opierające swoją działalność na zawieraniu umowy o dzieło muszą zatem uwzględniać specyficzne uwarunkowania tej umowy, aby zabezpieczyć się przed ewentualną odpowiedzialnością kontraktową. Do firm usługowych z pewnością zaliczyć można wszelkie przedsiębiorstwa zajmujące się usługami serwisowymi, wykonywaniem prac montażowych i wykończeniowych, tworzeniem stron internetowych, filmowaniem lub fotografowaniem itp.

Radcowie prawni naszej Kancelarii zajmują się obsługą firm z branży usługowej. Prowadzimy sprawy obejmujące odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji, a także pozostałe spory wynikające z realizacji umowy o dzieło. Posiadamy doświadczenie w obsłudze wyspecjalizowanych podmiotów świadczących swoje usługi dla przemysłu, a także firm, których klientami są osoby prywatne. Udzielamy również pomocy prawnej przedsiębiorstwom z branży IT.

Dla naszych Klientów opracowujemy umowy o dzieło dostosowane do uwarunkowań konkretnej branży.