Procesy gospodarcze

Spośród wszystkich spraw sądowych, najczęściej prowadzimy procesy gospodarcze. Zajmujemy się nimi od początku naszej pracy zawodowej. W imieniu Klientów dochodzimy roszczeń wynikających z kontraktów handlowych regulowanych przepisami Kodeksu cywilnego oraz pozostałych ustaw około kodeksowych.


Procesy Gospodarcze

Procesy gospodarcze, to obszar w którym czujemy się najlepiej. Zajmujemy się nimi od samego początku i są one tym, co sprawia nam największą zawodową satysfakcję. Dzięki wieloletniej praktyce znamy potrzeby przedsiębiorców i możemy zaproponować im optymalne rozwiązania procesowe bilansujące czas, ryzyko i koszty.

Od początku istnienia Kancelarii prawo gospodarcze, jako część szeroko rozumianego prawa cywilnego było głównym przedmiotem naszych zainteresowań. Precyzyjne zdefiniowanie prawa gospodarczego nie jest łatwe albowiem łączy ono w sobie przepisy ulokowane w różnych ustawach. Niewątpliwie prawo gospodarcze w przeważającej mierze opiera się na prawie cywilnym, ponieważ dotyczy relacji prawnych zachodzących pomiędzy podmiotami prywatnymi, które prowadzącą działalność gospodarczą. Z pewnością jednak regulacje stricte cywilistyczne nie wyczerpują tematyki prawa gospodarczego.

Zdecydowana większość prowadzonych przez nas spraw obejmuje dochodzenie zapłaty za wykonane usługi lub spełnione świadczenia. Stale współpracujemy z Klientami działającymi w branży budowlanej, transportowej i sektorze prywatnych usług medycznych. Współpracujemy również z firmami usługowymi oraz działającymi w sektorze przemysłu maszynowego.

Prowadzimy zarówno sprawy o stosunkowo nieskomplikowanym stanie faktycznym, polegające w głównej mierze na odzyskaniu pieniędzy naszych Klientów, jak również sprawy dotyczące sporów powstałych na tle kar umownych, roszczeń gwarancyjnych oraz odpowiedzialności odszkodowawczej.

Podsumowując kategorie spraw, w których najczęściej pomagamy przedsiębiorcom można powiedzieć, że wyspecjalizowaliśmy się w roszczeniach powstałych na tle wykonywania umów gospodarczych i handlowych.