Rejestracja Spółek

Rejestrowanie i obsługa prawna spółek handlowych

Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu Kodeksu spółek handlowych, w tym przede wszystkim:

Rejestrowanie spółek

Może obejmować wykonanie wszystkich czynności koniecznych do powstania spółki osobowej (jawna, partnerska, komandytowa) lub spółki kapitałowej (sp. z o. o. lub akcyjna).

W ramach powyższych czynności sporządzimy umowę spółki dostosowaną do potrzeb Klienta, a następnie uczestniczyć będziemy w jej podpisaniu o notariusza. Powołamy również wszystkie niezbędne organy oraz zgłosimy spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zakres czynności wykonywanych przez nas przy okazji rejestracji spółki wybiera każdorazowo Klient. Kancelaria może bowie przystąpić do działania na dowolnym etapie całego procesu zawiązania spółki.

Zmiany w składzie organów spółek

Usługi te polegają na prawidłowym przeprowadzeniu całego procesu zmian osobowych w organach spółek.

Pomożemy Państwu w odpowiednim zwołaniu zgromadzenia wspólników, podjęciu stosownych uchwał oraz zgłoszeniu dokonanych zmian w KRS

Choć przeprowadzenie tego rodzaju zmian często wydaje się czynnością nieskomplikowaną, wiele podmiotów potyka się jednak na błędach w dokumentacji lub brakach formalnych wniosków składanych do sądu rejestrowego.

Zmiana firmy Spółki

Mówiąc językiem potocznym zmiana jej nazwy. To proces wbrew pozorom bardziej złożony niż początkowo może się wydawać. Wymaga on przede wszystkim zmiany umowy spółki, co z kolei wiąże się z obowiązkiem zwołania zgromadzenia wspólników, podjęcia stosownych uchwał, wizyty u notariusza oraz sporządzenia tekstu jednolitego umowy. Następnie wszystkie dokumenty należy złożyć w sądzie wraz z prawidłowo wypełnionymi formularzami. Z doświadczenia wiemy, że w wypadku zmiany firmy wspólnikom zależy na czasie. Aby uniknąć zbędnych trudności możemy te czynności wykonać w Państwa imieniu.