Postępowanie nakazowe

Postępowanie nakazowe

postępowaniu nakazowym, podobnie jak w postępowaniu upominawczym Sąd wydaje nakaz zapłaty, w którym nakazuje Pozwanemu, aby w terminie dwóch tygodni zaspokoił roszczenie Powoda. Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym ma jednak tę zaletę, iż stanowi podstawę do niezwłocznego zabezpieczenia roszczenia np. poprzez zajęcie rachunku bankowego Dłużnika lub innych składników jego mienia. Zabezpieczenia można dokonać od razu po otrzymaniu odpisu nakazu zapłaty z Sądu, tj. nawet w czasie, gdy dłużnikowi nie upłynał jeszcze termin do wniesienia środka odwoławczego. Zabezpieczenie to nie traci mocy w wypadku zaskarżenia nakazu przez dłużnika i utrzymuje się aż do zakończenia procesu. Dzięki temu nie ma obawy, iż Dłużnik ucieknie z majątkiem. Jeżeli natomiast dłużnik nie zaskarży nakazu, stanie się on prawomocny i będzie stanowił podstawę do przeprowadzenia egzekucji komorniczej.

Aby uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym należy jednak spełnić więcej warunków, niż w wypadku nakazu wydanego w postępowaniu upominawczym. Przede wszystkim tego typu nakaz zapłaty Sąd wyda wtedy, gdy przedłożymy wraz z pozwem oświadczenie dłużnika o uznaniu długu lub zaakceptowany przez niego rachunek.

W celu uzyskania nakazu w postępowaniu nakazowym należy zatem szczególnie zadbać o prawidłowe sporządzeniu pozwuoraz poparcie dochodzonego roszczenia odpowiednimi dokumentami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata.

Zadbanie o powyższe kwestie ma jednak tę dodatkową zaletę, iż koszty uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym są o wiele mniejsze, niż koszty w postępowaniu upominawczym lub zwykłym. Opłata sądowa, jaką należy wpłacić na rachunek Sądu wynosi w postępowaniu nakazowym 1/4 opłaty uiszczanej w pozostałych trybach postępowania. Poświęcenie zatem większej uwagi oraz zadbanie o staranność w wypadku postępowania nakazowego po prostu się opłaca.

Ponadto, dłużnikowi znacznie trudniej jest odwołać się od nakazu. Środkiem do jego zaskarżenia są bowiem zarzuty od których dłużnik musi uiścić opłatę wynoszącą 3/4 opłaty sądowej naliczanej za wniesienie pozwu, czyli zazwyczaj 3/4 z 5% ogólnej wartości dochodzonego roszczenia. Podobej opłaty Dłużnik nie musi płacić za wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym.

Postępowanie nakazowe, jest obok postępowania upominawczego istotnym elementem służącym efektywnej windykacji należności. Nasza Kancelaria prawna reprezentuje Klientów w toku całego postępowania. Dla naszych Klientów sporządzamy odpowiedni pozew, wnosimy go do Sądu, a w wypadku wniesienia przez Dłużnika zarzutów reprezentujemy Państwa przez całe postępowanie sądowe oraz w trakcie egzekucji.