Odszkodowanie za wadliwą naprawę samochodu

Odszkodowanie za wadliwą naprawę samochodu

Konstrukcja współczesnych samochodów staje się co raz bardziej skomplikowana. Często oddając samochód do naprawy nie znamy rzeczywistej przyczyny usterki  i musimy po prostu zaufać diagnozie postawionej przez mechanika. Zazwyczaj naprawa przebiega w ten sposób, że to warsztat samochodowy kupuje część zamienną, a następnie przeprowadza jej montaż. Jeżeli później okaże się, że zamontowana część nie działa prawidłowo, sprawa jest stosunkowo prosta, albowiem przysługuje nam szereg roszczeń wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

Komplikacje mogą nastąpić jednak wtedy, gdy w wyniku zamontowania wadliwej części zamiennej uszkodzeniu ulegną pozostałe podzespoły np. zamontowany niskiej jakości element zawieszenia powoduje uszkodzenie dalszych elementów lub niskiej jakości turbosprężarka doprowadza do zatarcia silnika. W takiej sytuacji ochrona wynikająca z przepisów o rękojmi może okazać się niewystarczająca. Jeżeli bowiem wadliwa część zamienna zamontowana przez warsztat o wartości 100 zł doprowadziła do spowodowania uszkodzenia podzespołów wartych kilka tysięcy, to wynikające z przepisów o rękojmi roszczenie o wymianę wadliwej części zamiennej nie naprawi szkody, jaką rzeczywiście ponieśliśmy. Najlepszym rozwiązaniem jest wtedy dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych, bez odwoływania się do przepisów dotyczących rękojmi za wady fizyczne.

Wyjaśnić należy, że to my decydujemy o tym, na jakiej podstawie chcemy realizować nasze roszczenia. Z rękojmi możemy zatem ale nie musimy wcale korzystać. W opisywanej sytuacji korzystniejsze jest dla nas wystąpienie z roszczeniem zapłatę odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy, zamiast odwoływanie się do przepisów o rękojmi, które limitują nasze roszczenie do wartości zamontowanej wadliwej części.

Z prawnego punktu widzenia, to warsztat samochodowy odpowiada za jakość zamontowanej części zamiennej. Jeżeli zatem w samochodzie zamontowano nam część niskiej jakości, która ulegając uszkodzeniu doprowadziła do zniszczenia pozostałych elementów, to przysługuje nam roszczenie o zapłatę przez serwis samochodowy kwoty potrzebnej do dokonania wymiany wszystkich uszkodzonych części, a nie tylko części wymienionej przez mechanika.

Doświadczenie zdobyte przez Kancelarię przy prowadzeniu spraw o zapłatę odszkodowanie za nieprawidłową naprawę samochodu pozwala nam stwierdzić, że mechanicy zazwyczaj nie dopuszczają do siebie tej oczywistej prawdy. Często konieczne staje się więc wystąpienie na drogę sądową.

Dochodząc odszkodowania za wadliwą naprawę samochodu przed sądem musimy przede wszystkim wykazać wysokość szkody oraz fakt niewłaściwego wykonania naprawy przez mechanika, przy czym za niewłaściwą naprawę uważa się również zamontowanie w aucie wadliwej części zamiennej. W opisywanym przykładzie  należałoby podnieść, że zamontowana w naszym pojeździe niesprawna część doprowadziła do dalszych uszkodzeń polegających na zniszczeniu części a, b, c, d oraz podać, jaką kwotę będziemy zmuszeni wyłożyć na zakup nowych części, aby doprowadzić samochód do sprawności. Rzecz jasna, do kwoty odszkodowania wliczyć możemy również koszty robocizny, a także utratę wartości samochodu. W toku sprawy nie obędzie się zazwyczaj bez przeprowadzania dowodu z opinii biegłego sądowego.