Prawo Cywilne

Prawo cywilne, to podstawowy obszar naszej praktyki zawodowej. Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z odpowiedzialnością kontraktową i zobowiązaniami umownymi. Zajmujemy się również problematyką odpowiedzialności deliktowej, w tym roszczeniami odszkodowawczymi oraz o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę niemajątkową (tzw. szkody na osobie).


Czym zajmuje się prawo cywilne:

Prawo cywilne towarzyszy nieustannie każdemu człowiekowi. Mało jednak kto zdaje sobie jednak sprawę z tego, ilu czynności cywilnoprawnych dokonuje każdego dnia.

Codziennie bowiem robimy mniejsze lub większe zakupy. Niektórzy z nas codziennie przemieszczają się środkami komunikacji miejskiej. Wszyscy posiadamy telefony, korzystamy z internetu, prądu, gazu i wody. Każda z powyższych czynności, to zawieranie bądź realizowanie określonego rodzaju umowy cywilnoprawnej. Z każdej z nich wynikają określone prawa i obowiązki dla obu stron. Co więcej, żadna z firm nie mogłaby prowadzić swojej działalności, gdy nie przepisy Kodeksu cywilnego, które zawierają regulację odnoszące się do podstawowych umów gospodarczych.

Prawo cywilne reguluje zatem wszystkie stosunki prawne, jakie zachodzą w tak zwanym obrocie prywatnym. Można powiedzieć, że dotyczy ono relacji powstających pomiędzy ludźmi oraz osobami prawnymi. Bez prawa cywilnego nie mogłaby funkcjonować żadna gospodarka, a w konsekwencji żadne współczesne państwo.

Uważamy więc, że prowadząc kancelarię prawną specjalizującą się w prawie cywilnym pomagamy w ochronie codziennych i najistotniejszych interesów naszych Klientów (zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorstw).

Prawo cywilne, to jednak nie tylko umowy. To również kwestie związane z nieruchomościami, ich granicami, a także ochroną właścicieli przed nieuprawnionym ingerowaniem w ich prawo własności. Tymi sprawami również się zajmujemy.

Kancelaria w ramach świadczonych przez siebie usług reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych, których przedmiotem są roszczenia cywilnoprawne (w pierwszej i drugiej instancji oraz przed Sądem Najwyższym).

W powyższym zakresie udzielamy również porad prawnych, a także przygotowujemy, analizujemy i negocjujemy umowy, które zamierzają zawrzeć nasi Klienci.

Reprezentujemy również Klientów w sporach dotyczących sprzedaży internetowej oraz wszelkich reklamacjach i odpowiedzialności z tytułu rękojmi przy umowie sprzedaży lub umowie o dzieło.