Prawo Zobowiązań (umów gospodarczych)

Prawo Zobowiązań (prawo umów):

Istotą każdej działalności gospodarczej jest zawieranie umów, których przedmiotem jest świadczenie usług lub dostawa towarów. Z chwilą zawarcia umowy pomiędzy stronami dochodzi do powstania wzajemnych praw i obowiązków. Dzieje się tak nawet wówczas, gdy umowa nie została zawarta na piśmie. Ogół norm prawnych regulujących zawieranie oraz wykonywanie umów należy do szeroko pojętego prawa zobowiązań.

Zagadnienia dotyczące zobowiązań należą do naszej ulubionej części prawa. Specjalizujemy się we wszystkich aspektach związanych z umowami gospodarczymi oraz odpowiedzialnością kontraktową.

Swoje pasje najchętniej realizujemy w procesach sądowych, a także przy okazji negocjowania oraz opracowywania umów gospodarczych dla klientów działających w wielu różniących się od siebie branżach.

Uważamy, że kluczem do sporządzenia oraz egzekwowania umowy jest dogłębne zrozumienie materii, której ona dotyczy. Inne ryzyka wiążą się bowiem z umową o roboty budowlane, a inne zaś z umową sprzedaży specjalistycznych maszyn przemysłowych. Napisanie dobrej umowy lub egzekwowanie jej wykonania w sądzie wymaga zatem nie tylko wiedzy prawniczej ale również poznania branży, w której działają jej strony. Konieczność łączenia tych dwóch elementów sprawia, że prawo zobowiązań nigdy nie może się znudzić.

Nasza Kancelaria zajmuje się sporządzaniem umów gospodarczych oraz dochodzeniem wynikających z nich roszczeń w postępowaniach sądowych.

Opracowywaliśmy umowy oraz reprezentowaliśmy Klientów działających w branży budowlanej, przemysłowej, maszynowej, medycznej, tekstylnej, IT, audiowizualnej, deweloperskiej i wielu innych.

Aktywnie uczestniczymy również w negocjacjach. Jeżeli zatem stoicie Państwo przed koniecznością zabezpieczenia swoich interesów, nasz doświadczony zespół zadba
o Państwa bezpieczeństwo.