Firmy Medyczne

Firmy Medyczne:


W lipcu 2016 r. radca prawny Przemysław Bugaj przeprowadził proces powołania oraz zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym kliniki zajmującej się leczeniem oraz rehabilitacją narządów ruchu. Podmiot ten jest jednym z najnowocześniejszych oraz największych na małopolskim rynku.

Następnie r.pr. Przemysław Bugaj doradzał przy wszystkich kwestiach prawnych związanych z formalną organizacją kliniki, poczynając od negocjowania umowy najmu lokalu, a kończąc na przygotowywaniu kontraktów z lekarzami.

W chwili obecnej klinika jest stałym klientem Kancelarii. Nasze wsparcie prawne polega na zapewnieniu przestrzegania w Klinice wszystkich obowiązków wynikających z ustawy o działalności leczniczej oraz o prawach pacjenta i wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych. Ponadto zajmujemy się również sprawami pracowniczymi oraz wspieramy Zarząd i Wspólników Kliniki w zakresie przestrzegania przepisów kodeksu spółek handlowych.

Można zatem powiedzieć, że specyfika obsługi prawnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest nam znana od podszewki. Wiemy, z jakimi problemami prawnymi borykają się one na co dzień oraz jak te problemy rozwiązywać.

Możliwość aktywnego uczestniczenia w utworzeniu tak nowoczesnego podmiotu leczniczego była dla nas doświadczeniem wyjątkowym i pełnym nieoczekiwanych wyzwań. Obecnie koncentrujemy się na zapewnieniu Klinice bezpieczeństwa prawnego na wszystkich płaszczyznach jej działania.