Prawo pracy

Prawo Pracy

Reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzienia umowy o pracę.

Wypowiadając umowę o pracę pracodawca spełnić musi szereg wymogów formalnych, a także mieć uzasadnione podstawy do takiego działania

Jednym z wymogów prawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę jest wskazanie przyczyny wypowiedzenie oraz jej uzasadnienie. Często zdarza się jednak, że wskazana przez pracodawcę przyczyna jest zbyt ogólna lub po prostu niezgodna z prawdą. W takiej sytuacji pracownikowi przysługiwac mogą roszczenia o przywrócenie do pracy lub zasądzenie od pracodawcy odpowiedniego odszkodowania.

Powyższymi sprawami zajmuje się nasza Kancelaria. Reprezentujemy pracowników w sporach z pracodawcami przed sądami pracy.

Jeżeli macie Państwo wątpliwości, czy wystąpić do sądu w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę, z pewnością pomożemy w ocenie sytucji.

Jeżeli okaże się, że od wypowiedzenie warto jest się odwołać i zdecydujecie Państwo o powierzeniu prowadzenia sprawy naszej Kancelarii, będziemy reprezentowali Państwa w toku całego postępowania sądowego.

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi:

  1. Bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę
  2. Nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę
  3. Przywrócenia do pracy
  4. Zapłaty odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
  5. Mobbingu