Sprawy Rozwodowe

Sprawy Rozwodowe

Pisząc o rozwodach, moglibyśmy ograniczyć się do przytoczenia kilku suchych przepisów z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a następnie przejść do omówienia przesłanek normatywnych rozwodu. Moglibyśmy tak zrobić ale uważamy, że nie tego oczekują od nas Klienci.

Bez względu na przyczyny rozpadu małżeństwa rozwód stanowi zawsze rozwiązanie ostateczne i bolesne. Nie ma takiego rozwodu, który nie odcisnąłby piętna na rozwodzących się małżonkach, a przede wszystkim na ich wspólnych dzieciach. Zdarza się jednak, że orzeczenie rozwodu pomaga przynajmniej częściowo uzdrowić sytuację rodzinną. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy u podłoża rozwodu leżą naganne i gorszące zachowania jednego z partnerów.

Naszym zdaniem Klienci powierzają prawnikom prowadzenie spraw rozwodowych dlatego, iż nie chcą samodzielnie toczyć bolesnych batalii sądowych. Udając się do prawnika ze sprawą rozwodową Klient ma prawo oczekiwać, że profesjonalny pełnomocnik uwolni go od konieczności ponownego przeżywania wszystkich cierpień oraz toczenia wyniszczającej psychicznie wojny przed sądem. W taki przynajmniej sposób my postrzegamy naszą rolę w sprawach rozwodowych.

Wyjaśnijmy zatem, że prowadzimy zarówno sprawy o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka, jak i sprawy rozwodowe bez orzekania o winie. Dbając z najwyższą starannością o interes prawny naszego Klienta staramy się jednocześnie unikać niepotrzebnego zaogniania sytuacji, albowiem tego rodzaju postępowanie nie służy nikomu.

Jeżeli pod pojęciem „dobrego prawnika od spraw rozwodowych” rozumieć takiego prawnika, który dla satysfakcji i bez wyraźnej przyczyny dąży do poniżenia drugiej strony procesu, to przyznać musimy, że nie jesteśmy dobrymi prawnikami. Naszym zdaniem postępowanie rozwodowe powinno przebiegać w sposób jak najmniej obciążający psychicznie naszego Klienta oraz z dbałością o uzyskanie sprawiedliwego orzeczenia Sądu.

Dokładamy zatem wszelki starań, aby zabezpieczyć interesy Klienta oraz uzyskać orzeczenie sądu odpowiadające jego interesowi prawnemu. Małżonek winny rozpadu małżeństwa powinien zostać uznany za winnego, natomiast małżonek niewinny nie powinien zostać obarczony takim piętnem.

Dokładamy również wszelkich starań, aby uchronić naszych Klientów od agresywnej taktyki procesowej strony przeciwnej. Na Sali sądowej obowiązują bowiem pewne reguły, do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy, zarówno strony, jak i pełnomocnicy.

Jeżeli zatem Państwa celem jest uzyskanie wyroku rozwodowego odpowiadającego poczuciu sprawiedliwości, to obiecujemy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby w tym pomóc.