Sprawy spadkowe

Sprawy Spadkowe

Prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego stanowiącego jedną z podstawowych specjalzacji naszej Kancelarii.

Reprezentujemy Klientów w sprawach obejmujących dziedziczenie ustawowe oraz testamentowe. Prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, a także sprawy dotyczące odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkodawcy, czy też sprawy o zachowek.

Warto wiedzieć, że każdorazowo sprawy spadkowe prowadzone są na podstawie przepisów obowiązujących w dacie otwarcia spadku, a nie w dacie złożenia stosownego wniosku do sądu. W związku z tym, w tego rodzaju sprawach często zachodzi potrzeba sięgania do stanu prawnego obowiązującego wiele lat wcześniej.

Niezależnie od powyższego istnieją określone prawa, które nie podlegają dziedziczeniu, lecz przypadają określonym osobom bez względu na fakt bycia spadkobiercą.

Pomagamy również we wszystkich sytuacjach, w których ustalenie kręgu spadkobierców jest utrudnione, jak również wtedy, gdy z przyczyn obiektywnych nie ma z nimi kontaktu.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw obejmujących stwierdzenie nieważności testamentu, a także w sprawach, gdy istnieje kilka dokumentów zawierających rozporządzenia testamentowe pozostających ze sobą w sprzeczności lub posiadających nieokreśloną datę sporządzenia.