Dział spadku

Dział spadku

Po uzyskaniu aktu poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, każdemu spadkobiercy przysługuje określony ułamkowo udział w całości odziedziczonych po spadkodawcy praw.

Oczywiście możliwe jest poprzestanie na tym i zarządzanie odziedziczonym majątkiem wspólnie, przez wszystkich spadkobierców. Częściej jednak sytuacja taka okazuje się mało komfortowa i rodzi wiele problemów, pomimo jak najlepszych intencji. Czasami zdarza się również, że spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia, a najlepszym rozwiązaniem byłoby dla nich rozdysponowanie poszczególnymi przedmiotami wchodzącymi w skład spadku pomiędzy siebie, tak aby każdy spadkobierca był wyłącznym właścicielem ściśle określonych rzeczy.

We wszystkich wskazanych powyżej przypadkach konieczne jest przeprowadzenie działu spadku.

Jeżeli pomiędzy spadkobiercami panuje zgoda, żaden z nich nie jest niepełnoletni i wszyscy mogą stawić się w jednym miejscu, to możliwe jest uregulowanie tej kwestii w drodze umowy. Jeżeli jednak pomiędzy spadkobiercami występują spory, jednym z nich jest osoba niepełnoletnia lub przedmioty wchodzące w skład spadku stanowiły majątek wspólny małżonków, to konieczne będzie udanie się do sądu.

Postępowanie o dział spadku służyć ma przede wszystkim ostatecznemu rozdysponowaniu wszystkimi odziedziczonymi prawami (własnością rzeczy ruchomych, nieruchomościami, wierzytelnościami etc.) pomiędzy poszczególnych spadkobierców. W postępowaniu tym uwzględnia się również wartość darowizn dokonanych przez spadkodawcę na rzecz poszczególnych spadkobierców, co ostatecznie może prowadzić do wyłączenia niektórych z nich w partycypacji w spadku.

Zawsze wtedy, gdy pomiędzy spadkobiercami brak jest porozumienia co do tego, komu przypaść powinny poszczególne przedmioty, przeprowadzenie postępowania o dział spadku jest skomplikowane oraz pełne emocji.

W sytuacjach takich warto jest skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który do tych kwestii podejdzie z dystansem oraz realnie oceni sytuację. Nasza Kancelaria pomaga w sprawach o dział spadku zarówno na etapie wspólnych negocjacji ze spadkobiercami, jak i przed sądem. Możemy pomóc w sprawiedliwym przeprowadzeniu działu spadku oraz reprezentować Państwa w toku całego postępowania sądowego. Nasi radcowie prawni mogą również sporządzić dla Państwa stosowny wniosek lub pomóc w zredagowaniu odpowiedniej umowy, jeżeli tylko osiągnięcie porozumienia okaże się możliwe.