Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku

Zarówno odziedziczenie spadku na podstawie testamentu, jak i dziedziczenie na podstawie ustawy (Kodeksu cywilnego) wymagają od spadkobierców dokonania określonych czynności prawnych. W pierwszej kolejności najistotniejsze będzie podjęcie decyzji, czy w ogóle przyjąć spadek, czy też go odrzucić. Wprawdzie od 18 października 2015 r. obowiązuje zasada, że brak oświadczenia spadkobiercy w przedmiocie przyjęcia spadku równoznaczny jest z przyjęciem go z dobrodziejstwem inwentarza, to jednak zasada ta (wbrew częstemu przekonaniu) nie powoduje wcale pełnego zabezpieczenia spadkobiercy.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza bowiem, że odpowiedzialność spadkobiercy ograniczona jest do wartości spadku, jednak jest to odpowiedzialność osobista spadkobiercy, a zatem obejmuje cały jego majątek własny.

W wypadku, gdy spadek przedstawia konkretną wartość i jego przyjęcie jest opłacalne, samo złożenie oświadczenia w tej kwestii nie kończy jeszcze sprawy. Dalszym etapem jest bowiem przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Dokonać można tego przed notariuszem lub w sądzie. Jeżeli znamy wszystkich pozostałych spadkobierców i jesteśmy z nimi w kontakcie, to czynności tej dokonać można przed notariuszem. Należy wtedy wspólnie udać się do Kancelarii notarialnej. Jeżeli jednak występują w tej kwestii trudności, ponieważ spadkobiercy mieszkają za granicą lub nie mamy z nimi kontaktu, to konieczne będzie udanie się do sądu. Podobnie do sądu udać będziemy musieli się zawsze wtedy, gdy zakwestionujemy treść testamentu albo będziemy chcieli podnieść niegodność dziedziczenia któregoś ze spadkobierców. Konieczność styczności z sądem wystąpi również, gdy spadek zechce przyjąć lub odrzucić w imieniu niepołnoletniego spadkobiercy jego opiekun prawny.

We wszystkich powyżej opisanych problemach pomóc mogą radcowie prawni z naszej Kancelarii albowiem zajmujemy się kompleksowo prawem spadkowym. Możemy sporządzić dla Państwa odpowiedni wniosek do sądu oraz zapewnić profesjonalną reprezentację w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.