Nieruchomości

Zagadnienia związane z nieruchomościami, a dokładniej prawem własności uregulowane zostały przede wszystkim przepisami Kodeksu cywilnego. Jest to akt prawny, na którym oparliśmy naszą działalność zawodową. Zajmujemy się wszystkimi aspektami prawa własności, a także problematyką najmu, umów deweloperskich i prawem lokalowym.


Czego najczęściej dotyczą spory o własność nieruchomości:

Obejmują one roszczenia o wydanie nieruchomości, przeniesienie własności, ustalenie granic lub ustanowienie albo zniesienie służebności.

Wydanie nieruchomości

Z roszczeniem o wydanie nieruchomości najczęśiej do czynienia mamy wtedy, gdy inna osoba bez podstawy prawnej lub po wygaśnieciu umowy dzierżawy albo najmu zajmuje nasze mieszkanie, dom lub działkę rolną. W takiej sytuacji powinniśmy reagować w możliwie jak najszybszym czasie, aby uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z posiadaniem naszej własności przez osobę do tego nieuprawnioną.

Przeniesienie własności nieruchomości

Roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości realizowane są natomiast zazwyczaj wtedy, gdy łączyła nas z kimś umowa przedwstępna, która nie została dotrzymana. W ramach podobnych spraw mieszczą się również kwestie związane z zawieraniem oraz wykonywaniem umowy deweloperskiej.

Sprawy rozgraniczeniowe

Ustalenie granic nieruchomości dotyczy zaś wszystkich tych sytuacji, gdy granice gruntu stają się sporne. Sprawy te łączą się najczęściej z problemami powstającymi pomiędzy sąsiadującymy ze sobą domami albo gospodarstwami rolnymi. Kancelaria reprezentuje Klientów w tego typu sprawach, jak również w całym postępowaniu rozgraniczeniowym.

Służebności

Z problemami powstającymi na tle ustanowienie lub zniesienie służebności najcześciej do czynienia mamy w wypadku posadowionych na naszym gruncie słupów energetycznych lub sieci wodociągowych. Postępowanie o ustanowienie służebności może również okazać się konieczne, gdy nasza nieruchomość nie ma zapewnionego odpowiedniego dostępu do drogi publicznej.