Umowy deweloperskie

Umowy Deweloperskie – analizy i opinie prawne:

Zajmujemy się analizą oraz opiniowaniem umów deweloperskich, jak również umów przenoszących własność nieruchomości.

Istotą umowy deweloperskiej, jest zobowiązanie dewelopera do wybudowania, a następnie przeniesienia na nabywcę prawa własności lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym. Zawierając umowę deweloperską nie kupujemy zatem mieszkania, a jedynie zlecamy deweloperowi jego wybudowanie. Po zakończeniu inwestycji obowiązkiem dewelopera jest przeniesienie na nas własności wybudowanego lokalu, zaś naszym obowiązkiem jest jego nabycie. Umowa deweloperska zawiera zatem w sobie dwa elementy. Z jednej strony polega na zleceniu deweloperowi wybudowania lokalu o określonej powierzchni, ilości pomieszczeń i ich układzie, z drugiej zaś na zobowiązaniu, że po zakończeniu budowy własność tak wybudowanego lokalu zostanie na nas przeniesiona, na podstawie odrębnej umowy (przenoszącej własność).

Z chwilą podpisania umowy deweloperskiej obie strony mają określone prawa i obowiązki. Obowiązkiem nabywcy najczęściej jest dokonywanie częściowych płatności za rozpoczęcie bądź zakończenie poszczególnych etapów budowy. Obowiązkiem dewelopera jest zaś realizowanie budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.

Zakup mieszkania wiąże się z kolosalnym wydatkiem, dlatego obciążony jest zawsze pewnym ryzykiem. Najczęstsze obawy dotyczą tego, czy deweloper w ogóle zrealizuje inwestycje lub czy zakończy ją w umówionym terminie. Niebagatelne znaczenie mają również kwestie związane z własnością nieruchomości na której wybudowany zostanie budynek lub dom jednorodzinny. W szczególności zaś, czy nie jest ona obciążona hipotekami, służebnościami oraz czy przed oknami naszego mieszkania nie zostanie wybudowana autostrada, spalarnia śmieci lub droga szybkiego ruchu.

Wszystkie powyższe kwestie powinny zostać wyjaśnione w umowie deweloperskiej, a przede wszystkim w stanowiącym jej integralną część prospekcie informacyjnym.

Jeżeli posiadacie Państwo obawy związane z zakupem mieszkania oraz treścią umowy deweloperskiej, możecie zlecić nam wykonanie opinii prawnej w tym zakresie. Sporządzając opinię zbadamy stan prawny nieruchomości, przyjrzymy się kwestiom związanym z zabezpieczeniem Państwa pieniędzy, sprawdzimy, czy w umowie nie zawarto niedozwolonych klauzul umownych oraz ocenimy ryzyko związane z osobą samego dewelopera (analiza wiarygodności oraz historii Spółki).

Praktyka pokazuje, że co raz więcej nabywców lokali decyduje się na poddanie umowy deweloperskiej niezależnej analizie prawnej. Jeżeli chcecie Państwo potwierdzić swoje wrażenia albo oszacować ryzyka związane z podpisaniem umowy, możecie zlecić nam wykonanie takiej analizy. Z naszych usług skorzystało już wielu Klientów, którym pomogliśmy w świadomym podjęciu decyzji, przedstawiając w prosty sposób skomplikowane na pierwszy rzut oka zawiłości prawne.